top of page

O ŠKOLEZŠ Hostín u Vojkovic je škola malotřídní s pěti postupnými ročníky.


V současné době jsou v naší škole 3 učebny ZŠ, 2 učebny MŠ, školní kuchyně, školní jídelna, ředitelna a sborovna. Základní škola je vybavena interaktivními tabulemi a počítači. 
Výuka probíhá v základní a mateřské škole dle školních vzdělávacích programů. ZŠ a MŠ pořádá školní a mimoškolní akce a zájmové kroužky pro děti. Ve třídách žáci pracují s interaktivní tabulí a výpočetní technikou. 
Dále žákům nabízíme zájmové kroužky.
Každým rokem naše škola pořádá školy v přírodě.

 

Dalšími školními aktivitami jsou: 
- zahradní slavnost

- kulturní akce

- plavání

- besídky

- projektové dny / Vánoce, Velikonoce, Halloween aj./

- výlety
 

Kapacita ZŠ je 50 žáků.  
Výuka ve škole začíná v 8:00h. 
Základní vzdělávání probíhá dle ŠVP- ZV.
bottom of page