top of page

O ŠKOLEZŠ Hostín u Vojkovic je škola malotřídní s pěti postupnými ročníky.


V současné době jsou v naší škole 3 učebny ZŠ, 2 učebny MŠ, školní kuchyně, školní jídelna, ředitelna a sborovna. Základní škola je vybavena interaktivními tabulemi a počítači. 
Výuka probíhá v základní a mateřské škole dle školních vzdělávacích programů. ZŠ a MŠ pořádá školní a mimoškolní akce a zájmové kroužky pro děti. Ve třídách žáci pracují s interaktivní tabulí a výpočetní technikou. 
Dále žákům nabízíme zájmové kroužky (kopaná, atletika, výtvarný kroužek a anglický jazyk - Berušky).
Každým rokem naše škola pořádá školy v přírodě.

 

Dalšími školními aktivitami jsou: 
- zahradní slavnost

- kulturní akce

- plavání

- besídky

- projektové dny / Vánoce, Velikonoce, Halloween aj./

- výlety

Na konci školního roku probíhá šerpování prvňáčků a slavnostní přípitek s panem starostou a pí. učitelkami z MŠ- která je součástí naší školy/. 
Výuka ve škole začíná v 8:00h. 
Základní vzdělávání probíhá dle ŠVP- ZV.
bottom of page