top of page

ŠKOLNÍ DRUŽINAŠkolní družina je v provozu pro přihlášené účastníky od pondělí do pátku. ŠD je určena žákům od 1. – 3. třídy (kapacita 20 žáků) . Jedná se o volnočasovou aktivitu v rámci školy. Provoz školní družiny je od 11:40h - 16:30h . 

Školné činí 100,-Kč za měsíc.

Vzdělávání ve ŠD probíhá dle ŠVP - k nahlédnutí v ředitelně školy, ve vstupní hale ZŠ.

ŠKOLNÍ DRUŽINA - PROJEKTY (klikněte)

Provoz ŠD:

ranní družina:           od 6:30 – 7:30 hod.

odpolední družina:   od 11:40 – 16:30 hod. 

 Činnost družiny je určena přednostně žákům nižších ročníků prvního stupně (1.,2. třída) ZŠ.  K pravidelné denní docházce do doplnění kapacity ŠD mohou být přijati i žáci ostatních ročníků ZŠ (kapacita 20 žáků).

Pohybové hrátky na hřišti

bottom of page