top of page

ŠKOLNÍ DRUŽINAŠD je určena žákům od 1. – 3. třídy (kapacita 20 žáků) . Jedná se o volnočasovou aktivitu v rámci školy. Provoz školní družiny je od 11:40h - 16:30h . 

Školné činí 100,-Kč za měsíc viz. ŠR-ŠD.

Vzdělávání ve ŠD probíhá dle ŠVP / dokument je k nahlédnutí u ředitele školy a na webu školy/.

ŠKOLNÍ DRUŽINA - PROJEKTY (klikněte)

Pohybové hrátky na hřišti

Výroba slizu

bottom of page