ŠKOLNÍ DRUŽINAŠD je určena žákům od 1. – 3. třídy (kapacita 20 žáků) . Jedná se o volnočasovou aktivitu v rámci školy. Provoz školní družiny je od 11:40h - 16:30h . 

Školné činí 100,-Kč za měsíc viz. ŠR-ŠD.

Vzdělávání ve ŠD probíhá dle ŠVP / dokument je k nahlédnutí u ředitele školy a na webu školy/.

ŠKOLNÍ DRUŽINA - PROJEKTY (klikněte)

Výroba slizu

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA HOSTÍN U VOJKOVIC www.zsamshostin.com

ZŠ Hostín
ZŠ Hostín

© 2023 by ABC After School Programs. Proudly created with Wix.com