top of page

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Děti z MŠ a žáci ZŠ mají po celý den zajištěn pitný režim.

 

Strávník  má nárok odebrat ve školní jídelně dotovaný oběd po dobu jeho pobytu ve škole a v první den neplánované nepřítomnosti, jak stanoví Školský zákon č. 561/2004 Sb., § 19 ve znění pozdějších předpisů a Vyhláška o školním stravování č. 107/2005, §4, odst. 9.

 

Strávník platí pouze cenu potravin.

 

Výdej stravy je od 11.10h do 13.20h.

Ve dnech nepřítomnosti ve škole je strávník nebo jeho zákonný zástupce obědy povinen odhlásit.

 

 

Bankovní spojení pro platby stravného a školného: 254221161/0300

Variabilní symbol: obdržíte od hospodářky školy

Poznámka: Jméno dítěte

Telefonní číslo do Školní jídelny: 734 338 730

E-mail do Školní jídelny: hospodarka@centrum.cz

PROVOZNÍ ŘÁD ŠJ - ZDE

Bruschetta
bottom of page