KONTAKT

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Telefon: 315 792 048

Mobil: 733 720 590

Adresa: Základní a Mateřská škola Hostín u Vojkovic č.76, Vojkovice 277 44

Starostka obce: Kateřina Beranová

IČO: 71003959

DIČ: CZ71003959

ID datové schránky: t53ydnz

Číslo účtu ZŠ: 181894428/0300

Číslo účtu FKSP: 181894516/0300

Bankovní spojení pro platby stravného a školného: 254221161/0300

Variabilní symbol: obdržíte od hospodářky školy

Poznámka: Jméno dítěte, označení platby

Právní forma: příspěvková organizace
Zřizovatel: Obec Hostín u Vojkovic
Spádové obce: Dřínov, Vojkovice, Újezdec

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Jaroslav Slunečko

Mgr. Lucie Skřivánková

tel: 607 060 381

e-mail: gdpr@os-proobce.cz

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ZAMĚSTNANCI ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Bc. Stanislava Horová

ředitelka ZŠ a MŠ

učitelka ZŠ

tel: 733 720 590

e-mail: zshostin@seznam.cz, koudelina@seznam.cz

konzultace: kdykoliv po tel. domluvě

Mgr. David Kulhan

učitel ZŠ, zástup ředitele v době nepřítomnosti

tel: 733 751 800

e-mail: kulhandavid@seznam.cz

konzultace: kdykoliv po tel. domluvě

Bc. Ivana Podstavcová

učitelka ZŠ

tel: 606 908 801

e-mail: iva.podstavcova@seznam.cz

konzultace: kdykoliv po tel. domluvě

Monika Roubková

asistent pedagoga

tel: 603 572 559

e-mail: monika.roubkova@seznam.cz

Martina Mertová

vychovatelka ŠD, asistentka pedagoga, učitelka ZŠ

tel: 723 006 953

konzultace: kdykoliv po tel. domluvě

Alžběta Foltýnková

asistentka pedagoga

tel: 704 779 526

e-mail: betkafolt@gmail.com

konzultace: kdykoli po tel. domluvě

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Květa Havelková

vedoucí učitelka MŠ

tel: 605 257 467

e-mail: havelkovakt@seznam.cz

konzultace: čtvrtek 16:00 - 17:00 hod.

Jana Niessnerová

učitelka MŠ

tel: 777 954 565

e-mail: niessnerova1@seznam.cz

konzultace: kdykoliv po tel. domluvě

Radka Kostková

učitelka MŠ

tel: 734 307 855

konzultace: kdykoliv po tel. domluvě

Irena Madarasová

asistent pedagoga

tel: 775 934 470

e-mail: irenamadarasova@seznam.cz

Bc. Romana Králíková

učitelka MŠ

tel: 724 307 551

e-mail: kralikova.romana@seznam.cz

konzultace: kdykoliv po tel. domluvě

PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI

Iva Smetanová

vedoucí ŠJ, hlavní kuchařka ŠJ

tel: 605 955 418, 734 338 730

e-mail: hospodarka@centrum.cz

Gabriela Svobodová

pomocná kuchařka

Radka Reichová, Karla Byzovová

uklízečka

Josef Krejča

školník

GLP_8591.jpg
a8rD3NTZJq5Q.jpg
fotka vánoce.JPG