top of page

KONTAKT

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Telefon: 315 792 048

Mobil: 733 720 590

Adresa: Základní a Mateřská škola Hostín u Vojkovic č.76, Vojkovice 277 44

Starostka obce: Kateřina Beranová

IČO: 71003959

DIČ: CZ71003959

ID datové schránky: t53ydnz

Číslo účtu ZŠ: 181894428/0300

Číslo účtu FKSP: 181894516/0300

Bankovní spojení pro platby stravného a školného: 254221161/0300

Variabilní symbol: obdržíte od hospodářky školy

Poznámka: Jméno dítěte, označení platby

Právní forma: příspěvková organizace
Zřizovatel: Obec Hostín u Vojkovic
Spádové obce: Dřínov - povinná předškolní docházka, Újezdec - předškolní a základní vzdělávání

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Jaroslav Slunečko

Mgr. Lucie Skřivánková

tel: 607 060 381

e-mail: gdpr@os-proobce.cz

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ZAMĚSTNANCI ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Bc. Stanislava Horová

ředitelka ZŠ a MŠ

učitelka ZŠ

tel: 733 720 590

e-mail: zshostin@seznam.cz, koudelina@seznam.cz

konzultace: kdykoliv po tel. domluvě

Mgr. David Kulhan

učitel ZŠ, zástup ředitele v době nepřítomnosti

tel: 733 751 800

e-mail: kulhandavid@seznam.cz

konzultace: kdykoliv po tel. domluvě

Bc. Nikola Saliba

učitelka ZŠ

tel: 721 001 226

e-mail: nikol.korbelova@seznam.cz

konzultace: kdykoliv po tel. domluvě

Mgr. Ivana Podstavcová

učitelka ZŠ

tel: 606 908 801

e-mail: iva.podstavcova@seznam.cz

konzultace: kdykoliv po tel. domluvě

Monika Roubková

asistent pedagoga

tel: 603 572 559

e-mail: monika.roubkova@seznam.cz

Jitka Pávová

vychovatelka ŠD, učitelka ZŠ

tel: 606 043 121

e-mail: netyna10@seznam.cz

konzultace: kdykoliv po tel. domluvě

Irena Madarasová

asistent pedagoga

tel: 775 934 470

e-mail: irenamadarasova@seznam.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Květa Havelková

zástupce ředitelky pro MŠ

tel: 605 257 467

e-mail: havelkovakt@seznam.cz

konzultace: čtvrtek 16:00 - 17:00 hod.

Jana Niessnerová

učitelka MŠ

tel: 777 954 565

e-mail: niessnerova1@seznam.cz

konzultace: kdykoliv po tel. domluvě

Bc. Anna Krausová

učitelka MŠ

tel: 606 178 791

e-mail: krausovaanna93@seznam.cz

konzultace: kdykoliv po tel. domluvě

Štěpánka Macková

učitelka MŠ Motýlci

tel: 735 080 826

konzultace: kdykoliv po tel. domluvě

Michaela Šmídková

asistent pedagoga

tel: 603 402 425

e-mail: msmidkova@seznam.cz

konzultace: kdykoliv po tel. domluvě

PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI

Iva Kupcová

vedoucí ŠJ, hlavní kuchařka ŠJ

tel: 605 955 418, 734 338 730

e-mail: hospodarka@centrum.cz

Gabriela Svobodová

kuchařka

Radka Reichová, Karla Byzovová

uklízečka

Josef Krejča, Jiří Hiršl

školník

Helena Buřičová

účetní práce, administrativa

GLP_8591.jpg
a8rD3NTZJq5Q.jpg
fotka vánoce.JPG
bottom of page