Mateřská škola - oddělení Berušky

1/1

MŠ Hostín u Vojkovic je školkou rodinného typu.

Oddělení Berušek - celkem 24 dětí/norma dle zákona/, 5-6 let.

Třída se nachází v 1. patře budovy školy. Akce oddělení Berušek najdete v aktualitách. 

Provoz MŠ: od 6:30 - 16:30 hodin. 

Děti se scházejí ve třídě Berušek od 6:30 do 8:00 hod. 

Po osmé hodině je ZŠ i MŠ z bezpečnostních důvodů uzamčena. Prosíme rodiče, aby dodržovali příchod. 

Omluvy dětí do 8:00 hodin, a to telefonicky.

Stanovené časy příchodů, odchodů i omluv, prosíme dodržujte. Jsou stanoveny tak, aby nenarušovaly činnost v MŠ. Čas omluv je stanoven podle možností školní jídelny. Pokud nebude dítě řádně omluveno v patřičný čas, bude mu stravné za tento den počítáno. 

  • Vyzvedávání dětí po obědě: 12:00 - 12:15

  • Vyzvedávání dětí po spaní: 14:15 - 16:30

  • Vyzvedávání v MŠ probíhá podle ŠVP PV - Rodinná školička

  • Učitelský kolektiv MŠ Berušky: Aneta Majerechová - učitelka MŠ (607 845 264),  Bc. Romana Králíková - učitelka MŠ (724 307 551)

Odkaz na fotogalerii: rajce.cz

Dokumenty naleznete kliknutím na Mateřská škola, kde je souhrn informací.

Předškoláci v 1. třídě

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA HOSTÍN U VOJKOVIC www.zsamshostin.com

ZŠ Hostín
ZŠ Hostín

© 2023 by ABC After School Programs. Proudly created with Wix.com