top of page

Mateřská škola - oddělení Berušky

MŠ Hostín u Vojkovic je školkou rodinného typu.

Oddělení Berušek - celkem 24 dětí/norma dle zákona/, 5-6 let.

Třída se nachází v 1. patře budovy školy. Akce oddělení Berušek najdete v aktualitách. 

Provoz MŠ: od 6:30 - 16:30 hodin. 

Děti se scházejí ve třídě Berušek od 6:30 do 8:00 hod. 

Po osmé hodině je ZŠ i MŠ z bezpečnostních důvodů uzamčena. Prosíme rodiče, aby dodržovali příchod. 

Omluvy dětí do 8:00 hodin, aplikace Lyfle.

Stanovené časy příchodů, odchodů i omluv, prosíme dodržujte. Jsou stanoveny tak, aby nenarušovaly činnost v MŠ. Čas omluv je stanoven podle možností školní jídelny. Pokud nebude dítě řádně omluveno v patřičný čas, bude mu stravné za tento den počítáno. 

  • Vyzvedávání dětí po obědě: 12:00 - 12:15

  • Vyzvedávání dětí po spaní: 14:15 - 16:30

  • Vyzvedávání v MŠ probíhá podle ŠVP PV - Rodinná školička

  • Učitelský kolektiv MŠ Berušky: Květa Havelková - zástupce ředitelky pro MŠ (605 257 467),  Jana Niessnerová - učitelka MŠ (777 954 565), Martina Šlechtická - asistent pedagoga

Odkaz na fotogalerii: rajce.cz

Dokumenty naleznete kliknutím na Mateřská škola, kde je souhrn informací.

Zápis do ZŠ

Předškoláci v 1. třídě

74323996_704293506744541_433951564168691
73546227_939385546418680_754153418744292
73214913_711855942644571_795048828603465
75137220_1296381093868970_91039165881924
74395014_2246272485501347_74714264570177
74241433_554709781766902_637137476287410
bottom of page