1/6

AKTUALITY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

AKCE ZÁŘÍ

AKCE ŘÍJEN

6. 10. 2020 - Workshop Linka bezpečí (3. -5. třída)

MŠ BERUŠKY

MŠ MOTÝLCI

Vážení rodiče, od 10. 9. 2020 je povinnost nošení roušek ve vnitřních prostorách všech budov (Ve škole -  společné prostory, ve třídě se roušky nenosí.)

Seznam věcí pro žáky ZŠ (1. TŘÍDA) - KLIKNĚTE ZDE

Seznam věcí pro žáky ZŠ (2. - 5. TŘÍDA) - KLIKNĚTE ZDE

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ 

Pokyny pro žáky a jejich zákonné zástupce ohledně hygienických a epidemiologických opatření pro školní rok 2019/2020 - klikněte ZDE

INFORMACE PRO RODIČE dětí a žáků ZŠ a MŠ Hostín u Vojkovic

ke dni 1. září 2020

 

 

MŠ bude 1. 9. 2020 otevřena od  6:30 – 16:30 hod.  

 • rodiče mohou své děti vodit do šatny MŠ

 • rodiče dětí nevstupují do tříd MŠ

 • rodiče, kteří povedou své děti do MŠ úplně poprvé, dostanou veškeré informace a individuálně bude dohodnuta adaptace dětí. (Sraz před školou v 8:00 hod.)

Prosíme rodiče, aby při vstupu do budovy dodržovali hygienická opatření a nezdržovali se v budově déle, než je nutné.

Informace pro Motýlky - klikněte zde

Informace pro Berušky - klikněte zde

 

ZŠ bude 1. 9. 2020 otevřena pro žáky od 8:00 hod.

 • žáci 1. ročníku – rodiče mohou se svými dětmi do třídy, kde proběhne jejich slavnostní přivítání.

 • žáci 2. ročníku – rodiče mohou doprovodit své děti k jejich třídě, poté na děti čekají ve vestibulu  školy nebo před školou

 • žáci 3. – 5. ročníku - vstupují do budovy školy bez rodičů

Prosíme rodiče, aby při vstupu do budovy dodržovali hygienická opatření a nezdržovali se v budově déle, než je nutné.

 

Upozornění všem zákonným zástupcům:

 • v případě výskytu příznaků infekčního onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel)  u dítěte, je umožněn vstup do MŠ/ZŠ pouze v případě, prokáže-li se, že netrpí infekční nemocí (potvrzení od lékaře)

 • všichni příchozí do budovy školy musí  dodržovat hygienická opatření 

 • žádáme rodiče dětí a žáků, aby sledovali tzv. „SEMAFOR“ https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/07/Stupne-pohotovosti-v-oblasti-ochrany-verejneho-zdravi.pdf

 • v případě povinnosti nošení roušek ve školách budou muset mít děti u sebe minimálně 2 kusy

 • manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19 by měl být opraven a aktualizován v pátek dne 28. 8. 2020. Odkaz na tento dokument bude uveden na webu školy.

 

Těšíme se na Vás!!!

 

učitelé a zaměstnanci ZŠ a MŠ Hostín u Vojkovic

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA HOSTÍN U VOJKOVIC www.zsamshostin.com

ZŠ Hostín
ZŠ Hostín

© 2023 by ABC After School Programs. Proudly created with Wix.com