1/9

AKTUALITY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

AKCE ZÁŘÍ

AKCE LISTOPAD

MŠ BERUŠKY

MŠ MOTÝLCI

Od 29. 11. - 6. 12. 2020 probíhá virtuální závod v běhu s názvem Vánoce v ZOO. Pár žáků z naší školy se tohoto běhu účastní. Jelikož nemůžeme mít hodiny tělesné výchovy, tak jsme se rozhodli zasportovat si každý sám. Děkujeme dětem, které se této výzvy účastní a držíme palce :) https://www.behamespolu.cz/zoo-vanoce/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ ZŠ!!!

Vážení rodiče,

ve středu dne 18. 11. 2020 se dle nařízení MŠMT a MZ vrací Vaše děti zpět do školy. Žáci i pedagogičtí pracovníci mají povinnost po celou dobu pobytu ve škole nosit roušku. Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání. Je umožněn provoz školní družiny a jídelny. Do školy se ve středu vrací žáci 1. - 3. třídy (malotřídní škola). Tato možnost je za předpokladu, že ve školním roce 2020 - 2021 jsou žáci vyššího ročníku společně v jedné třídě. Ostatní žáci školy se i nadále budou vzdělávat distančním způsobem. Vyučování bude probíhat dle rozvrhu hodin a provoz školy je v běžném provozu.

Žádáme Vás, aby děti měly nejméně 4 roušky/ den, igelitové pytlíky. Nadále platí, že si žáci při vstupu do budovy školy umyjí ruce, použijí dezinfekční gel a dodržují veškerá hygienická opatření spojena s COVID - 19. V případě nemoci neposílejte své děti do školy, abychom předešli dalšímu šíření nemoci mezi ostatní žáky školy. Děkujeme.

učitelé ZŠ

 

 

INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ MŠ!!!

Vážení rodiče, z důvodu COVID-19 neproběhne plánované vánoční focení. Abychom Vás o tuto možnost nepřipravili, nabízíme Vám náhradní alternativu. V pondělí dne 23. 11. 2020 budou děti MŠ vyfoceny paní učitelkou ze školy a tyto fotografie Vám  budou zaslány přes odkaz na e-mail. Fotografie si můžete stáhnout a nechat si je vyvolat. Fotografie budou poskytnuty zdarma. 

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že školy zůstanou uzavřeny i po prázdninách, budou se žáci 4. - 5. třídy vzdělávat nadále on - line dle rozvrhu hodin a žáci 1. - 3. třídy začnou s on - line výukou od 3.11. 2020. Více informací naleznete na webnode. učitelé ZŠ

 

https://vyuka-hostin.webnode.cz

Vážení rodiče,

v rámci opatření vyhlášených MZ a MŠMT se žáci ZŠ od zítra tj. 14. 10. 2020 budou vzdělávat distančně. Tato výuka je pro žáky povinná. Žáci 1. – 3. třídy budou od svých učitelů dostávat úkoly na webu https://vyuka-hostin.webnode.cz

Odkaz na tento web naleznete na webu školy a pomocí odkazu se připojíte na tuto stránku. Žáci 4. a 5. třídy se od pondělí budou vzdělávat on – line. Rozvrh hodin najdete na webu viz. výše. Distanční vzdělávání žáků je povinné, jejich účast ve výuce bude evidována. V případě toho, že bude žák nepřítomen, budete požádáni o omluvení jeho nepřítomnosti!!! Pod celou dobu Vás žádáme o pravidelné sledování webu školy, kde Vás budeme průběžně  informovat.

Všichni žáci mají od zítra odhlášeny obědy. Vzhledem k tomu, že výuka žáků je povinná, má Vaše dítě nárok na oběd. V případě zájmu kontaktujte vedoucí ŠJ paní Ivu Smetanovou. Obědy budou vydávány každý den od 11: 45hodin – 12:15hodin do vlastních jídlonosičů, které je potřeba přinést do ŠJ ráno do 8:00hodin.

Děkujeme Vám za spolupráci a přejeme Vám všem pevné nervy a zdraví!!!

                                                                                                                                                             učitelé ZŠ

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ 

Pokyny pro žáky a jejich zákonné zástupce ohledně hygienických a epidemiologických opatření pro školní rok 2019/2020 - klikněte ZDE

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA HOSTÍN U VOJKOVIC www.zsamshostin.com

ZŠ Hostín
ZŠ Hostín

© 2023 by ABC After School Programs. Proudly created with Wix.com