1/10

AKTUALITY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

AKCE ZÁŘÍ

AKCE ŘÍJEN

6. 10. 2020 - Workshop Linka bezpečí (3. -5. třída)

26. - 30. 10. 2020 - podzimní prázdniny

MŠ BERUŠKY

MŠ MOTÝLCI

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že školy zůstanou uzavřeny i po prázdninách, budou se žáci 4. - 5. třídy vzdělávat nadále on - line dle rozvrhu hodin a žáci 1. - 3. třídy začnou s on - line výukou od 3.11. 2020. Více informací naleznete na webnode. učitelé ZŠ

 

https://vyuka-hostin.webnode.cz

Vážení rodiče,

v rámci opatření vyhlášených MZ a MŠMT se žáci ZŠ od zítra tj. 14. 10. 2020 budou vzdělávat distančně. Tato výuka je pro žáky povinná. Žáci 1. – 3. třídy budou od svých učitelů dostávat úkoly na webu https://vyuka-hostin.webnode.cz

Odkaz na tento web naleznete na webu školy a pomocí odkazu se připojíte na tuto stránku. Žáci 4. a 5. třídy se od pondělí budou vzdělávat on – line. Rozvrh hodin najdete na webu viz. výše. Distanční vzdělávání žáků je povinné, jejich účast ve výuce bude evidována. V případě toho, že bude žák nepřítomen, budete požádáni o omluvení jeho nepřítomnosti!!! Pod celou dobu Vás žádáme o pravidelné sledování webu školy, kde Vás budeme průběžně  informovat.

Všichni žáci mají od zítra odhlášeny obědy. Vzhledem k tomu, že výuka žáků je povinná, má Vaše dítě nárok na oběd. V případě zájmu kontaktujte vedoucí ŠJ paní Ivu Smetanovou. Obědy budou vydávány každý den od 11: 45hodin – 12:15hodin do vlastních jídlonosičů, které je potřeba přinést do ŠJ ráno do 8:00hodin.

Děkujeme Vám za spolupráci a přejeme Vám všem pevné nervy a zdraví!!!

                                                                                                                                                             učitelé ZŠ

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ 

Pokyny pro žáky a jejich zákonné zástupce ohledně hygienických a epidemiologických opatření pro školní rok 2019/2020 - klikněte ZDE

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA HOSTÍN U VOJKOVIC www.zsamshostin.com

ZŠ Hostín
ZŠ Hostín

© 2023 by ABC After School Programs. Proudly created with Wix.com