1/6

AKTUALITY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Akce leden 2020

Bruslení

Akce únor 2020

4.2. 2020- 14. 4. 2020 - Plavání

Akce březen 2020

23. 3. 2020 - Muzeum Mělník

MŠ BERUŠKY

Akce leden 2020

Akce únor 2020

4.2. 2020 - 14. 4. 2020 - Plavání

MŠ MOTÝLCI

Akce leden 2020

Naše škola se zúčastnila mezinárodního šetření TIMSS 2019

Mezinárodní projekt TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) se zaměřuje na zjišťování úrovně vědomostí a dovedností žáků 4. a 8. ročníku v matematice a v přírodních vědách. Šetření probíhají ve čtyřletých cyklech již od roku 1995. Do šetření TIMSS 2019 je zapojeno více než 60 zemí z celého světa. Česká republika se od roku 2011 účastní testování pouze v kategorii žáků 4. ročníku.Do hlavního šetření bylo zapojeno 210 základních škol z celé České republiky – na 152 školách byla realizována elektronická forma testování, na 58 forma písemná. Na jaře roku 2019 se do šetření zapojilo přibližně 7400 žáků čtvrtého ročníku základních škol. 

Jak naši žáci dopadli?

Do hlavního šetření bylo zapojeno 210 základních škol z celé ČR.

Naše škola se v matematice umístila na nádherném 2. místě a v přírodovědě na 6. místě. Tímto našim žákům srdečně gratulujeme k úspěchu a velmi děkujeme za účast. 

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA HOSTÍN U VOJKOVIC www.zsamshostin.com

ZŠ Hostín
ZŠ Hostín

© 2023 by ABC After School Programs. Proudly created with Wix.com