top of page

Mateřská škola - oddělení Motýlci

MŠ Hostín u Vojkovic je školkou rodinného typu.

Oddělení Motýlků - celkem 24 dětí/norma dle zákona/, 3-5 let.

Třída se nachází v přízemí budovy školy. Akce oddělení Motýlků najdete v aktualitách. 

Provoz MŠ: od 6:30 - 16:30 hodin. 

Po osmé hodině je ZŠ i MŠ z bezpečnostních důvodů uzamčena. Prosíme rodiče, aby dodržovali příchod. 

Omluvy dětí do 8:00 hodin, aplikace Lyfle.

Stanovené časy příchodů, odchodů i omluv, prosíme dodržujte. Jsou stanoveny tak, aby nenarušovaly činnost v MŠ. Čas omluv je stanoven podle možností školní jídelny. Pokud nebude dítě řádně omluveno v patřičný čas, bude mu stravné za tento den počítáno. 

  • Vyzvedávání dětí po obědě: 11:30 - 11:45

  • Vyzvedávání dětí po spaní: 14:15 - 16:30

  • Vyzvedávání v MŠ probíhá podle ŠVP PV - Rodinná školička

  • Učitelský kolektiv MŠ Berušky: Anna Krausová - učitelka MŠ (606 178 791), Štěpánka Macková - učitelka​​ MŠ (735 080 826 )

Odkaz na fotogalerii: rajce.cz

Dokumenty naleznete kliknutím na Mateřská škola, kde je souhrn informací.

Vánoční besídka 2019

bottom of page